Kielcach w 2018 roku

48001
aktywnych uczestników
704035
przejazdyprzejazdów
0.83
83 %
 
frekwencji rowerowej
34
miastamiast i gmin
400
placówkiplacówek
8458
klasyklas / grup

Ranking placówek

Lp. Nazwa placówki Frekwencja Najlepsza

Organizator

code by vaxquis by Incata