Rzeszowie

48001
aktywnych uczestników
704035
przejazdyprzejazdów
0.83
83 %
 
frekwencji rowerowej
34
miastamiast i gmin
400
placówkiplacówek
8458
klasyklas / grup

O kampanii

W maju w Rzeszowie rozpocznie się kampania Rowerowy Maj 2024, która jest największą tego typu akcją w Polsce promującą zdrowy tryb życia, zrównoważoną mobilność oraz proekologiczne postawy wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Pomysłodawcą projektu jest Miasto Gdańsk, będące ogólnopolskim koordynatorem kampanii.

W tegorocznej edycji projektu Rowerowy Maj bierze około 60 placówek. Społeczna kampania Rowerowy Maj popularyzuje rower, kształtuje zdrowe nawyki, rozwija aktywność fizyczną oraz sprzyja nawiązywaniu nowych relacji rówieśniczych. Udział w niej ma wiele zalet, z których najwięcej wynoszą aktywni uczniowie i przedszkolaki. Dzięki codziennym dojazdom do przedszkola i szkoły, ich dzień zaczyna się wysiłkiem fizycznym, który zwiększa efektywność nauki i poprawia koncentrację uwagi. Dzieci mają szansę poprawić swoje samopoczucie, a ich motywacja, aby nie opuścić nawet jednego dnia nauki, zdecydowanie wzrasta. Aktywne dzieciństwo to fundament zdrowia, pozwalający wzmocnić organizm i odporność dziecka.

Dla najaktywniejszych szkół, klas i grup przedszkolnych oraz indywidualnych uczestników, przewidziane są atrakcyjne nagrody. Akcja trwa od 6 do 29 maja bieżącego roku, a zakończy się imprezą plenerową, na której zostaną ogłoszone oficjalne wyniki zmagań rowerowych.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa!

Ranking placówek

Lp. Nazwa placówki Frekwencja Najlepsza

Dla rodziców

Rodzice

Aby dzieci mogły bezpiecznie i w pełni skorzystać z wszystkich atutów Rowerowego Maja konieczne jest ich właściwe przygotowanie. Rola rodziców jest kluczowa w powodzeniu kampanii. To na nich spoczywa decyzja o uczestnictwie, ale również właściwe przygotowanie dzieci i sprzętu. Wystarczy zadbać o kilka podstawowych spraw. Z pomocą specjalnie opracowanej dla rodziców checklisty, zadanie to będzie jeszcze łatwiejsze. Najważniejsza jest jednak sama postawa. Warto przynajmniej podczas kampanii zamienić samochód na rower i towarzyszyć dziecku w drodze do szkoły, czy samemu wybrać aktywne formy przejazdu do pracy, bo najlepiej jak przykład idzie z góry.

Partnerzy

Partnerzy w Rzeszowie

patronat medialny

Logo Radio ESKA

partnerzy wspierający

logo kina Helios
logo MUZO TEAM
logo Szkoły Podstaowej Nr 25 w Rzeszowie
logo Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie
logo Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie

Organizator

Przygotuj się do Rowerowego Maja w Rzeszowie!